Undersökning ska visa hur körsång påverkar vår hälsa

Notläsning kör och dirigent

Covid-19-pandemin har haft många djupgående effekter på det svenska samhället. Den plötsliga påtvingade nedstängningen av en rad aktiviteter har haft negativa konsekvenser inte minst på folkhälsan. För de tusentals svenskar som exempelvis är vana att sjunga i kör innebär den plötsliga nedstängningen av fysisk körverksamhet att flera sociala sammanhang som repetitioner och konserter har försvunnit.

Forskare från Kungl. Musikhögskolan och Karolinska Institutet har undersökt hur pandemin har påverkat svenska körsångare, deras psykiska mående, fysiska träning samt deras sociala samvaro. Genom att kartlägga hur kördeltagarna påverkats vill forskarna öka förståelsen för hur körsång påverkar oss och vår hälsa.

Tidigare studier visar att det regelbundna sjungandet ger oss hormonkickar när endorfiner och oxytocin frigörs i kroppen. Att sjunga bidrar till etablerandet och upprätthållandet av sociala kontakter samt ger oss mening och riktning i livet. Det bjuder även på oväntade estetiska upplevelser och ögonblick av flow som aktiverar det sympatiska och parasympatiska nervsystemet samtidigt som hjärnan sänder ut lyckohormonet dopamin. Körsjungande engagerar också stora muskelgrupper och lär oss bukandning som i sin tur är en viktig sak i bekämpandet av skadliga effekter av stress.

De första svaren från undersökningen tyder på att körsångarna främst saknar de sociala, estetiska och flow-relaterade egenskaperna som körsång innebär. De kvinnliga deltagarna upplever generellt förlusten av det regelbundna körsjungandet starkare än männen, särskilt stor skillnad ser man när det gäller möjligheten att få uppleva flow.

Våra grannländer Norge och Danmark har valt att vara med i undersökningen och vi kommer därför att kunna publicera ytterligare en rapport där vi jämför upplevelser mellan våra nordiska länder.

Ett extra tack vill riktas till medarbetare och studenter som valt att delta i enkätundersökningen.

Läs hela undersökningen och ta del av de första resultaten.PDF

Relaterad kontakt