Ett enat KMH

Campus från Valhallavägen.

Arbetet med den nya strategin för 2021-2026 börjar bli klart och ska presenteras för styrelsen 12 juni. Vi kommer alla få arbeta mer med den på personaldagen i augusti, som sker över Zoom. Att strategin ska kännas relevant för alla och att den hjälper oss i arbetet för ett enat KMH, var rektor Helena Wessmans budskap vid Rektorskollegiet 28 maj.

Det här var det tredje digitala rektorskollegiet. Fler än 100 deltagare ses över Zoom, och det börjar kännas normalt. Med 2,5 månad sedan KMH:s stängning så är videomöten standard för de flesta varje dag, och även om alla uttrycker att man hellre skulle ses fysiskt så fungerar det bra.

”Vi ska vara stolta över vår snabba förändring och det utvecklingskliv vi gjort i vår,” sa Helena.

Men det är en påfrestande tid med berg-och-dalbana för humöret, tillade hon och meddelade att det ska genomföras en arbetsmiljöundersökning inom kort för att kartlägga välmåendet inom organisationen. Enkät kommer via mail.

 

Planering pågår inför hösten.

”KMH öppnar sin verksamhet på båda campus men med vissa restriktioner och anpassning till rådande läge.”

Peter Liljenstolpe informerade:

  • Nya regler för övning i sommar gäller från midsommar
  • Anpassningar i lokalerna sker för att underlätta social distansering
  • Fortsatt avrådan för resor
  • Distansarbete
  • Fortsatt undervisning på nätet där det är möjligt

Se mer i bifogad presentation (pdf)PDF

 

Introvecka i augusti
Thomas Berggren berättade om planerna för introveckan för nya studenter, och den kommer att ske delvis på plats för mindre grupper och med korta träffar. En hel del info ska produceras i form av filmer som kommer läggas på webben.

Akademicheferna gav en lägesrapport från sina respektive områden. Det digitala antagningsförfarandet har gått över förväntan och det ser ut att vara ett större deltagande i år. Det sker flertalet rekryteringar just nu. Anna-Maria öppnade upp för diskussion om lärare känner att man vill bolla eventuella utmaningar.

Kårens Kajsa Nilsson förmedlade studenternas vånda med de nya digitala förfarandena som kan ställa helt nya prestationskrav. Filosofiska tankegångar väcks: varför spelar jag? Vad är musik? Vikten av att ta hand om själen blir uppenbar.

Staffan Scheja och Johan Lindquist berättade om planerna med Ridhuset, där vi nu har beviljats bygglov för det k-märkta huset på campus. KMH har rådighet över lokalerna men externa uthyrningar kommer att vara nödvändiga för att kostnaden inte ska tära på skolans övriga budget. Lokalen kommer ha ca 300 sittplatser, vilket blir ett bra tillskott till övriga lokaler på KMH. Det blir en unik lokal som passar för olika evenemang: seminarier, konserter, utställningar, julbord etc. Augusti/september 2021 ska det vara klart för användning.

Prorektor Johannes Landgren ansvarar för forskningen på KMH och beskrev de olika utvecklings- och prioriteringsområden han ser framöver. Att skaffa examensrätt för forskning är prioriterat och kompetensförsörjning likaså. Viktigt är att arbeta mot att föra samman vetenskaplig forskning med det konstnärliga. Han lyfte frågan om det finns behov av ett forskningsråd. Kom gärna med inspel!

Rektor Helena Wessman avslutade mötet med att presentera de senaste formuleringarna i strategiarbetet som har stötts och blötts i omgångar. De ska presenteras för styrelsen 12 juni och kan revideras därefter. Följ arbetet i Moodlerummet (länk)länk till annan webbplats och bidra gärna. På personaldagen den 13 augusti, som kommer att hållas i Zoom, ska vi jobba vidare med strategin för att den ska kännas relevant för samtliga.

Relaterad kontakt