Skriv kursguider i KMH Kursguider

Från och med läsåret 2020/21 skrivs alla kursguider i det webbaserade systemet KMH Kursguider. När kursguiden publicerats (i systemet) är den synlig via länk från kursens moodle-rum.

Systemet nås via Moodles startsida eller på direktlänklänk till annan webbplats. Länk till systemet från KMH:s intranät finns under Genvägar.

Kursansvarig eller lärare skriver kursguide via formulär och vid publicering nås kursguiden via länk i kursens Moodle-rum. Alla som har behörighet att nå systemet har också behörighet att redigera samtliga kursguider. Inloggad i systemet finns instruktion/frågor och svar. Enligt KMH:s riktlinje för utbildning på grundnivå och avancerad nivå ska kursguiden finnas publicerad minst fyra veckor före terminsstart.

Mer info om kursguider finns också på denna sida på intranätet.

Relaterad kontakt