Kurs i lärande för hållbar utveckling

I höst ges kursen Lärande för hållbar utveckling av Linnéuniversitetet. Det mesta sker på distans. Det är en kurs för lärare och de som arbetar med verksamhetsstöd och ger grundläggande förståelse för ämnet hållbar utveckling.

Lärande för hållbar utveckling, 3 hp, Linnéuniversitetet

Välkommen att anmäla dig till kursen Lärande för hållbar utveckling, en kurs som samlar lärare från samtliga ämnesområden och ger en introduktion och en grundläggande förståelse för ämnet hållbar utveckling. Även du som arbetar inom verksamhetsstöd och vill utveckla arbetet med hållbar utveckling i utbildning är välkommen! Kursen ger inspiration och verktyg för att integrera hållbar utveckling i undervisningen inom respektive ämne. Läs mer här.länk till annan webbplats

Med anledning av rådande omständigheter ges kursen i år till största del på distans. Kursträff 1 och 2 sker digitalt, medan kursträff 3 sker på plats fysiskt i Växjö, om omständigheterna tillåter det.

Träff 1: 15 september digital kursträff

Träff 2: 20 oktober digital kursträff

Träff 3: 8 december fysisk kursträff i Växjö, om omständigheterna tillåter det

Kursavgift: 6000 kr

Välkommen med din anmälan till hu@lnu.se senast 25 augusti!

Relaterad kontakt