Stipendium till tre KMH-studenter

Vinjettbild föreställande ljudvåg.

KMH:s rektor Helena Wessman har beslutat att tilldela var sitt stipendium om 50 000 kronor från Stiftelsen till minne av Märta och Runo Ahlqvist, till KMH-studenterna Josef Alin, Simon Arlasjö och Gustav Wahlström. Stort grattis alla tre!

Stiftelsen till minne av Märta och Runo Ahlqvist har till ändamål att bl a utge stipendier till lovande musikstuderande vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm (KMH).

Beslutet fattades av rektor Helena Wessman i närvaro av prorektor Johannes Landgren samt högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter föredragning av administrativ handläggare Magnus Dyberg. Studentrepresentant har haft möjlighet att yttra sig i ärendet.

Relaterad kontakt