Barbro Osher Pro Suecia Foundation stödjer Kungliga Musikhögskolans körsal

Kungl. Musikhögskolan (KMH) har mottagit en donation från Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Bidraget kommer att möjliggöra underhåll och utveckling av körsalen på campus Valhallavägen, och starkt bidra till KMH:s ställning som musikalisk mötesplats i Stockholm.

Kungliga Musikhögskolans körsal på campus Valhallavägen i Stockholm är specialbyggd och särskilt avsedd för körmusik och undervisning i kördirigering. Här finns en mindre, tvåmanualig orgel, dvs med två rader klaviatur, byggd i Tyskland för KMH:s räkning och som används tillsammans med kör och i orgelundervisning. Väggarna i salen är klädda med ljuddiffusorer, sk Creation Panels, som används för att skapa djup i ljudbilden och förbättra rumsupplevelsen ljudmässigt. Från taket hänger nedfällbara spolgardiner för att åstadkomma olika lång efterklang vid tex högtalarförstärkt kör i gospel och pop/rock mm.

Donationen från Barbro Osher Pro Suecia Foundation gör det möjligt att underhålla den komplexa utrustningen samt fortsätta kunna erbjuda de höga krav på akustik som behövs för utövande av körsång på allra högsta nivå.

Helena Wessman, rektor på Kungliga Musikhögskolan säger:

- Vi är enormt tacksamma att Barbro Osher Pro Suecia Foundation har valt att stödja vår körsal. Jag vet att Barbro själv brinner för musiken och dess fortlevnad. Vi kommer alltid att hedra Barbro i vår körsal, som används året om av dagens och framtidens sångare i världsklass.

Staffan Scheja, professor på Kungliga Musikhögskolan och rektorsråd för externa relationer tillägger:

- Barbro Osher har än en gång visat sin stora generositet gentemot KMH – den här gången med en stor donation till körsalen. Hon har genom åren varit en engagerad mecenat för svenskt kulturliv och nu får den redan starka körutbildningen i Sverige ett fantastiskt bidrag.

Om Barbro Osher Pro Suecia Foundation

Barbro Osher är Honorär Generalkonsul vid Sveriges generalkonsulat i San Francisco och grundare av stiftelsen Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Hon är en välkänd filantrop och mecenat.

Om Kungl. Musikhögskolan

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm utbildar musiker och musiklärare på högsta internationella nivå. KMH verkar med anor från 1771, och flyttade 2016 in i ett modernt campusområde – framtidens musikhögskola. Det musikaliska arvet förvaltas i samklang med en ständig utveckling framåt.

Relaterad kontakt