Undersökning om innovation och entreprenörskap

Du som student kan bidra till forskningen genom att svara på en kort enkät om innovation och entreprenörskap.

Inom ramen för projektet HEInnovatelänk till annan webbplats genomför EU-kommissionen och OECD (organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) en undersökning om innovation och entreprenörskap på svenska högskolor.

Studentperspektivet är mycket viktigt, därför vore det värdefullt om du som student kan ge ett par minuter av din tid för att svara på enkäten.länk till annan webbplats

Sista svarsdag är 12 januari 2021.