4 miljoner kronor till Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet

Professor Eva Bojner Horwitz

Vår professor i musik och hälsa Eva Bojner Horwitz har tillsammans med flera andra forskare fått 4 miljoner kronor för forskningsprojektet Sånghälsa i skolan – en samhällelig angelägenhet.

Forskarna ska undersöka vilken effekt som daglig sång i klassrummet har på elevernas välbefinnande, studiero samt sociala, språkliga och kognitiva förmågor.

Studien ligger inom ramen för Sjungande barn-projektetlänk till annan webbplats och utförs av forskare inom flera olika områden, musikpedagogik, logopedi, socialmedicin samt musik och hälsa. Resultaten ska användas för att ta fram en evidensbaserad undervisningsmodell som kan användas för att främja elevernas hälsa.

Forskningsanslaget kommer från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfondlänk till annan webbplats som stöttar projekt inom humaniora och lärande.

Relaterad kontakt