All undervisning och examination på plats inställd / All education and examination on site cancelled

All undervisning och examination som innebär fysiska möten, samt alla konserter, ställs in med omedelbar verkan. Detta gäller till och med 24 januari 2021.

Beslutet följer besked av Smittskydd Stockholm, med anledning av de skärpta restriktioner inför julhelgen som regeringen meddelande i fredags.

Undervisning och examination digitalt

Vi uppmanar alla lärare och studenter att göra allt de kan för att genomföra planerad undervisning och examination via nätburna aktiviteter.

Öppet för enskild övning

Campus kommer att vara öppet för enskild övning, se Öppettider. Vi vill ändå vädja om att inte åka till på campus i onödan.

Skärpta restriktioner inför julhelgen, 18 december Länk till annan webbplats.

Nationella föreskrifter och råd, 14 december Länk till annan webbplats.

Restrictions through 24 January

All on-campus education and examination involving physical contact, as well as all concerts, are cancelled, effective immediately through 24 January, 2021.

The decision follows directions of Smittskydd Stockholm, due to the stricter restrictions the government announced Friday 18 December.

Education and examination digitally

We urge everyone to do everything possible to carry out teaching and examination online.

Open for indiviual practice

The campuses will remain open for individual practice, see Opening hours. We still would like to appeal for not going to campus unnecessarily.

Relaterad kontakt