Möjlighet att söka forskningsmedel

I februari öppnar flera av Vetenskapsrådets utlysningar. Då finns det möjlighet för dig som är forskare att söka forskningsmedel.

För att förvaltningen på KMH ska kunna hjälpa och underlätta din ansökan måste du anmäla att du planerar att söka externa forskningsmedel. Det gör du enkelt genom att fylla i anmälan om forskningsansökan på Backstage.

Kommande utlysningar

Det finns också möjlighet att delta i Vetenskapsrådets informationsmöte den 27 januari. Då får du en kortare presentation av bidragsformen med generell information, nyheter och andra saker som kan vara bra att tänka på om du planerar att söka bidrag. Anmäl dig till informationsmötet på Vetenskapsrådet Länk till annan webbplats..