Delta i projektet Cross Inovation

Nu kan du som student lära dig mer om sektoröverskridande innovationer, driva samarbeten och labba kring en projektidé i Learning Labs Cross Innovation.

Nya innovativa idéer behövs för att möta framtidens utmaningar. I mötet mellan parter från olika delar av samhället har den kulturella och konstnärliga sektorn många värdefulla metoder, perspektiv och verktyg att dela med sig av. Under tre digitala workshops där du som student delta i workshops för att utforska vad som behövs för att skapa Cross Innovation, lära dig mer om samarbeten, labba kring en projektidé.

Learning Labs leds av KMH och Subtopia och är en utforskande miljö där vi tillsammans testar olika metoder och arbetssätt. Tillsammans med externa parter undersöker vi sektoröverskridande innovation i liten skala.

Vem kan delta

Projektet riktar sig till dig med en vilja att utforska nya sätt att använda konstnärliga metoder och processer i nya sammanhang. Intresse av nya sätt att arbeta på, i nya konstellationer på en professionell nivå. En nyfikenhet på att möta andra, lyssna på andra och skapa tillsammans.

När

Tillfällena sker på Zoom med obligatorisk närvaro och är planerade till:

  • 8 mars kl. 9.30 – 12.00
    Vi lär oss om Cross Innovation, jobbar fram idéer och möjliga samarbeten
  • 8 april kl. 13.00 – 15.00
    Möten med potentiella partners och diskussion kring samarbetsprojekt
  • 16 april kl. 13.00 – 15.00
    Strukturerade planer kring genomförandeprojekt, feedback och diskussion

Anmäl dig

Anmäl dig senast 21 februari till Thomas Arctaedius thomas.arctaedius@kmh.se och motivera varför du vill delta i programmet och berätta kortfattat om vad du gör idag och dina erfarenheter.

Subtopia

Subtopia Länk till annan webbplats. är ett kreativt kluster i Botkyrka, som möjliggör kulturell och samhällsbyggande produktion på alla nivåer, både ideella och kommersiella. Hos Subtopia arbetar artister, ideella föreningar och andra kreatörer med att förverkliga sina drömmar och göra världen lite bättre.