Kostförmån vid arbetslunch och i samband med externa kurser

Mat. Foto: Ella Olsson från Pexels

När du äter en måltid som bekostas av KMH eller av något annat företag så räknas det som en kostförmån och ska beskattas. I vårt lönesystem Primula sker beskattning av förmåner automatiskt. Nu kommer Primula även att användas för förmåner som bokförts via faktura i Agresso, det gäller i första hand arbetslunch och lunch i samband med externa kurser.

En kostförmån uppkommer normalt så snart en anställd ätit en måltid som arbetsgivaren bekostat. I likhet med andra förmåner är en kostförmån skattepliktig oavsett om det är arbetsgivaren eller någon annan som tillhandahåller förmånen.

Från och med 2021 är schablonbeloppet för en lunch 100 kr, vilket innebär att du betalar skatt på detta belopp.

Vid frågor kontakta ekonomienheten.

Mer information finns på Skatteverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt