Orkestervecka med avstånd – så funkar det

Om vi hjälps åt så kommer vi kunna genomföra även denna orkestervecka utan ökad risk för smittspridning. Här beskriver vi ett antal åtgärder som alla medverkande behöver känna till och rätta sig efter.

Varje läsår genomförs fyra orkesterprojekt med KMH Symfoniorkester. Det är ett av de största projekt som genomförs inom kurs. Vecka 8 är det dags för läsårets tredje orkestervecka.

– Eftersom det inte finns någon möjlighet att skjuta upp orkesterprojektet gör vi allt kan för att skapa en säker repetitionsperiod med socialt avstånd för studenter och anställda, säger Anna Maria Koziomtzis, akademichef.

Det enklaste – och det svåraste

Allra viktigast är fortfarande de allmänna och numera ordentligt söndertjatade riktlinjerna. Du måste i alla lägen tänka på att

 • stanna hemma vid minsta symptom och när du är sjuk
 • tvätta händerna ofta och noggrant, använd handsprit
 • undvika kollektivtrafiken, åtminstone under rusningstid
 • hålla avstånd.

Särskilt för medverkande i orkesterveckan

För att resa till KMH, undvik kollektivtrafiken om du har möjlighet. Försök annars att inte resa under rusningstid. KMH har nu öppet från kl.07.00 vilket innebär att det finns möjlighet att resa innan rusningstrafik.

Orkesterns repetitionstider anpassas till rusningstrafiken:

 • Måndag – tisdag 10.30-15.15.
 • Onsdag 10.30-15.00
 • Torsdag 9.30-14.15.
 • Fredag 10.30 -13.30, Konsert 16.00.

– Vi kommer att duka med ordentliga avstånd mellan alla musiker, både vid repetioner och konsert. Om det ska fungera är det superviktigt att vi inte flyttar runt stolar och notställ, säger Bosse Söderström, producent för KMH Symfoniorkester.

Uppackning

Packa upp ditt instrument på annan plats än backstage och i Kungasalen, om det är möjligt.

Om det inte är möjligt, packa upp inne i Kungasalen på balkong eller körläktare, i uppackningsrummet eller i korridoren bakom Kungasalen.

Uppackning av små instrument sker lämpligast i Kungasalen vid respektive stol.

In i och ut ur Kungasalen

Håll avstånd vid in- och utgång. Under hela veckan är fem dörrar öppna för passage:

 • Backstage scen höger – violin 1, cello och kontrabas
 • Backstage scen vänster – träblås
 • Publikentré ovanför trappan till höger från scenen – violin 2 och viola
 • Publikentré ovanför trappan till vänster från scenen – brass
 • Backstage höger bak på scen – slagverk

Allt sett från scenen med ansiktet mot publik.

På scen

 • Deltagarna ska placeras med två meters avstånd om det är möjligt. Om aktiviteten omfattar riskfyllda moment ska särskilda åtgärder vidtas, till exempel använda visir, plexiglasskärmar och munskydd.
 • Blåsinstrument ställer särskilt höga krav på anpassning. Musikerna ska sitta med gott utrymme omkring sig och använda plexiglasskärmar.
 • Respektera dukningen, flytta inte stolar och notställ.
 • Brass tar hand om sina egna ”valpmattor”.
 • Dela inte material med varandra, som till exempel penna, sudd och notställ.

Temperatur och ventilation

All tilluft i Kungasalen kommer utifrån, ingen luft återanvänds. Luften omsätts cirka tre gångerper timme. Temperaturen kommer att höjas under orkesterveckan.

Om du har frågor

Kontakta gärna orkesterproducent Bo Söderström om du har några tankar eller funderingar: 0708-242262

Relaterad kontakt