Rekordmånga svar på kursvärderingarna

Tack till alla studenter som hjälpt till att utveckla KMH genom att svara på höstterminens kursvärderingar!

Andel svarande slog rekord med nästan 40 %.

– Vi är verkligen nöjda med att så många tog sig tid för enkäten, säger Sara Karkkonen på UFA som arbetar med kursvärderingarna. Nu jobbar akademierna med att sammanställa kursvärderingsrapporterna, de ska vara färdiga i april.

Svaren från kursvärderingarna utan fritextsvar är nu tillgängliga på Moodle Länk till annan webbplats..

Kursvärderingen är ett viktig verktyg, för dig som student för att ge respons på dina kurser, men också för akademiernas kursutveckling och för kvalitetsarbetet på KMH.

Relaterad kontakt