Använd munskydd vid vissa under­visnings­situationer / Use face masks in certain teaching situations

Under gårdagen kom Region Stockholm med nya regionala rekommendationer med anledning av den ökade smittspridningen i Stockholm. Munskydd rekommenderas i inomhusmiljöer där det är svårt att hålla avstånd. Framförallt handlar det om tillfällen där man vistas inom två meter under mer än 15 minuter. Det innebär att det rekommenderas munskydd vid vissa undervisningssituationer på KMH.

Det kommer att finnas munskydd att hämta ut på campus Valhallavägen och Edsberg för både studenter och anställda. På campus Valhallavägen kommer munskydd att finnas i kopieringsrummen 1C401 och 4420 samt i foajén vid handspritstationen vid den runda disken. Munskydd med säkerhetsklass FFP2 finns att köpa i NotoBok.

Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. kan du se hur munskydd används på rätt sätt.

KMH:s riktlinjer angående Covid-19

Region Stockholms rekommendationer Länk till annan webbplats.

Use face masks in certain teaching situations

Yesterday, the Region Stockholm came up with new regional recommendations due to the increased spread of infection in Stockholm. Face masks are recommended in indoor environments where it is difficult to keep your distance. Mainly it applies on situations ongoing for more than 15 minutes where social distancing cannot be maintained. This means that masks are recommended in certain teaching situations at KMH.

Masks will be provided on the campus Valhallavägen and Edsberg for both students and employees. On campus Valhallavägen masks are located in the copy rooms 1C401 and 4420 as well as in the foyer at the hand sanitizer station at the round counter. Masks with safety class FFP2 are available for purchase in NotoBok.

See how the masks are used correctly. Länk till annan webbplats.

KMH:s guidelines regarding Covid-19