Lönerevisionen 2020

Gården mellan KMH:s bibliotek och hus 4. Foto: Mira Åkerman.

Som tidigare informerat har förhandlingarna mellan KMH och fackförbunden försenats till följd av den rådande pandemin. Alla lönesättande samtal beräknas vara klara i mitten av mars för samtliga månadsanställda. Enligt nuvarande tidsplan kommer de nya lönerna att betalas retroaktivt från 1 oktober 2020 tillsammans med löneutbetalningen i april 2021.

Beroende på om du som anställd som fackligt ansluten eller inte, så har processen sett lite olika ut. För anställda som är anslutna till Seko gäller en traditionell förhandling och den är genomförd. För övriga fackligt anslutna och oorganiserade ska löneprocessen ha skett genom lönesättande samtal.

I mitten av mars kommer alla samtal att vara genomförda och överenskommelse om ny lön vara klar. Då kommer fack och arbetsgivare gå igenom utfallet från årets lönerevision och diskutera övergripande frågor. I år har facken gett ett muntligt godkännande till att arbetsgivaren fått påbörja de två lönesättande samtal som görs tillsammans med varje anställd.

Facken och KMH:s intention är att skriva under det första förhandlingsprotokollet under denna vecka.

KMH har valt att fördela 1,8% i lönerevision för 2020. Enligt överenskommelse mellan fackliga parter och arbetsgivaren kommer lönen att betalas retroaktivt från 1 oktober 2020 tillsammans med löneutbetalningen i april 2021.

Har du frågor?

Hör av dig till din närmaste chef, personalavdelningen eller din fackliga kontakt.

Relaterad kontakt