Improvisation på KMH

Improvisation är en viktig del av KMH:s DNA och många lärare undervisar i konstformen. Men utbytet av kunskaper och erfarenheter halkar lätt efter efter, därför föddes projektet IMPROVISATION PÅ KMH!.

IMPROVISATION PÅ KMH! vill utöka kunskapsbanken inom ämnet och hitta nya samarbeten och undervisningsformer. En kärna i improvisationen är dess förmåga att skrida över gränser och skapa möten mellan människor, oavsett bakgrund.

IMPRO 2021 - ett nytt samarbete

Under våren 2021 presenteras ett antal evenemang på temat improvisation under ”IMPRO 2021”. ”IMPRO 2021” är ett nytt samarbete mellan landets högre musik- och operautbildningar initierat av Kungl. Musikaliska akademien med anledning av 250-årsjubileum för KMA och KMH.

Tillsammans med Sveriges musikhögskolor och operautbildningar genomförs med anledning av detta jubileum ett helt nytt samarbete med improvisation som gemensam nämnare. Samarbetet ska kunna ta sig olika uttryck och bestå av många olika delar. Men gemensamt för det hela ska vara att alla genrer ska kunna involveras, att detta ska vara en språngbräda för framtida samarbeten mellan lärosätena och att denna verksamhet ska genomsyras av en ömsesidig vilja att utforska varandras musikaliska kompetenser för att nå sitt eget konstnärliga, vetenskapliga eller pedagogiska djup.

– Max Låke, Kungl. Musikaliska Akademien

Evenemang på temat improvisation

Vi har tidigare under våren kunnat ta del av samtal och seminarium med bland annat jazzsångerskan Lina Nyberg, violinisten Cecilia Ziliacus och pianisten Arne Forsén. Nästa evenemang går av stapeln i sena april, då med organisten Stefan Therstam och jazzpianisten Adam Forkelid och moderator Karin Johansson från Musikhögskolan i Malmö. Konserten kommer att livesändas från Nathan Milsteinsalen.

Nätverket METRIC

KMH är även en del av det europeiska nätverket METRIC. METRIC har i första hand riktat sig till klassiska studenter men är idag bredare och riktar sig till alla genrer. Tyngdpunkten i närverket är en årlig intensivkurs med workshops, seminarium och konserter där lärare och studenter fån hela Europa deltar. År 2025 är det dags för KMH att vara värd!

Vill du veta mer?

Besök IMPROVISATION PÅ KMH!:s rum på Moodle Länk till annan webbplats.

Läs mer om METRIC Länk till annan webbplats.

Hitta fler IMPRO 2021 evenemang på KMA:s hemsida Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt