Nu utvärderar vi webben

Det är drygt tre år sedan vi lanserade den nya versionen av KMH.se, nu genomför vi första större utvärderingen. Undersökningen är behovsorienterad och kommer visa på vem som besöker vår webbplats, vad för information de söker och om de lyckades genomföra sitt ärende.

Behovsundersökningen vänder sig till både interna och externa besökare med utgångspunkt i den externa delen av webbplatsen. Det är en bra metod för att kunna utvärdera den nuvarande webben och hjälpa till att visa på vad som behöver utvecklas och prioriteras. Enkäten kommer att fråga om det specifika besöket och svaren ger en tydlig bild om användaren lyckats hitta den information eller utföra det ärende som avsågs med just det besöket.

Hur kommer jag att påverkas?

När du besöker KMH.se så kommer det ibland att dyka upp en liten popup-ruta i det nedre högra hörnet. Den ger kort information om undersökningen och du kommer att ha möjlighet att antingen delta i undersökningen eller tacka nej.

Eftersom undersökningen frågar om det specifika besöket är det relevant att svara på fråga flera gånger, därför kommer du troligen att mötas av enkäten vid ett flertal tillfällen under undersökningsperioden. Svara gärna vid flera tillfällen - dina åsikter är viktiga för oss.

Genomförs av TaskAnalytics

Undersökningen genomförs med TaskAnalytics, ett företag som är väletablerat i universitets- och högskolesektorn. De erbjuder ett säkert och GDPR-anpassat verktyg för att värna om användarnas integritet.

Har du frågor?

Kontakta gärna samverkansavdelningen på samverkan@kmh.se.

Relaterad kontakt