Rapport från årets Riksting för västerländsk konstmusik

Panelsamtal med Riksdagspartier

Tisdagen den 23 mars gick årets Riksting för västerländsk konstmusik av stapeln för femte gången. Aktörer och politiker samlades för samtal om hur vi kan stärka den klassiska musikens position i samhället och hur livet för kultur- och konstutövare ser ut efter pandemin. Rikstinget arrangerades av KMH, KMA och Svensk scenkonst.

Rikstinget inleddes med en lägesrapport för den nationella rörelsen Sjungande barn, signerad Susanne Rydén. Detta följdes sedan av ett panelsamtal med Kristina Axén Olin (M), Gunilla Svantorp (S) och Susanne Rydén själv, med Helena Wessman som moderator. Journalisten, musikern och musikläraren Sofia Lilly Jönsson talade om sången som beredskap, och vikten av att den får leva kvar.

Rapport från blåsmusikkrisen

Noomi Hedlund redogjorde för de senaste tjugo årens rapporteringar över återväxten av blåsmusiker. Med det senaste årets panikslagna rapporteringar om bristen på blåsmusiker är det lätt att tro att problemet är nytt, men Noomi pekade på det motsatta. Sedan tidigt 2000-tal har vi kunnat se krisen komma smygandes. Den dåliga återväxten av blåsmusiker leder i det värsta fall till att fritidsorkestrar måste lägga ned sin verksamhet. Ett exempel på detta är Norrbotten Big Band, som avser dra ned sin personalstyrka med 20%.

– Musiken måste klinga för att kunna leva, menade Noomi Hedlund.

Riksdagspartier om musiklivet efter corona

Noomis brandtal om blåsmusikens framtid följdes av en diskussion om musiklivet efter pandemin, där samtliga riksdagspartiers kulturpolitiska talespersoner medverkade. Bland annat diskuterades konst- och kulturstudenternas framtid. Noomi Hedlund berättade om en rädsla för att en hel generation av kreativitet och kompetens skulle gå förlorad i pandemins spår. Möjligheten om ett särskilt stöd riktat till dessa studenter efterfrågades.

– Vi tittar på det. Vi hoppas att det är något som fler kan tänka sig att titta närmare på, sa Vasiliki Tsouplaki (V).

Roland Utbult (KD) var intresserad av Vänsterns förslag i ett särskilt stöd till studenter. Andra partier menade att problemet måste hanteras på en annan nivå.

Idag styrs allt för mycket från kulturrådet och regeringen. Vi behöver mer frihet ute i regionerna, sa Per Lodenius (C).

– Vi måste decentralisera kulturpolitiken, sa Aron Emilsson (SD).

Partierna var rörande överens om att framtiden för konsten, kulturen och dess utövare måste säkras. De konstaterade att konst och kultur kanske aldrig varit så viktigt som nu, när vi befinner oss i en kris. Samtliga riksdagspartier kunde även i sin framtidsspaning ana att de beteendeförändringar som pandemin fört med sig helt eller delvis kommer leva kvar även efter pandemin, och att en framtid med fler digitala evenemang väntar.

Vill du veta mer om Riksting för västerländsk konstmusik?

Anmäl dig till Rikstingets nyhetsbrev