Dags att utvärdera vårterminen

Undervisning i folkmusik

På måndag den 24 maj skickas kursvärderingar ut för kurser med kursslut 6 juni eller ett datum som varit tidigare under våren.

En viktig möjlighet

Kursvärderingen är ett viktigt verktyg – för dig som student att kunna ge respons på dina kurser men också för läraren som får underlag att utveckla kursernas innehåll och utformning, vilket har stor betydelse för hela kvalitetsarbetet på KMH. Vi vill därför uppmuntra dig att genomföra dina kursvärderingar. Alla kursvärderingar genomförs anonymt. Omgången HT2020 hade 40% svarsfrekvens. Desto högre svarsfrekvens vi kan nå, desto värdefullare blir studenternas inflytande.

Undersökningen genomförs via KMH:s verktyg Netigate. För varje kurstillfälle du som student varitregistrerad på får du ett mail från Netigate med länk till en enkät. Sista dag att göra utvärderingen är 9 juni. Totalt kommer tre påminnelser skickas till de studenter som ännu inte slutfört enkäten.

Mer på intranätet

Mer om kursvärdering och fortsatt process finns att läsa på intranätet.

Frågor

För att du ska kunna genomföra kursvärderingen på ett bra sätt, är det viktigt att du läser igenom kursplanen och kursguiden noga. Kursansvarig har uppmanats att lägga in dessa i kursens Moodle-rum. Saknas kursdokumentation? Stäm av med kursansvarig om detta har tillhandahållits på annat sätt.

Själva kursvärderingen administreras av Utbildnings- och forskningsavdelningen. Vid frågor, kontakta ufa@kmh.se