Elinsborgsskolan i Tensta mottar certifikat från Libravoiceprogrammet

Rektor Helena Wessman tillsammans med Elinsborgsskolans rektor Tehri Sörenssen

KMH:s integrationsfrämjande musikprojekt Libravoice har certifierat ännu en skola. I år gick utmärkelsen till Elinsborgsskolan i Tensta. Utmärkelsen grundar sig i ett utvecklingsarbete initierat av KMH och riktar sig till skolor i utanförskapsområden som vill utveckla sin musikundervisning och verka för alla barns rätt till kultur.

Elinsborgsskolan har under läsåret 2020-2021 deltagit i Libravoices utvecklingsarbete och tilldelas nu Kungl.Musikhögskolans certifikat för mycket goda resultat. Tehri Sörensen, rektor vid Elinsborgsskolan på plats för att ta emot certifikatet från rektor Helena Wessman.

Elinsborgsskolan har:

  • en dokumenterat mycket god musikundervisning i alla klasser
  • arbetat språkutvecklande och ämnesöverskridande
    med musik och dans
  • förtjänstfullt samarbetat med andra musikinstitutioner
  • antagit en kulturplan där elever garanteras kulturella upplevelser
  • utvecklat digitala verktyg och kommunikationsvägar på ett mycket förtjänstfullt sätt då samlingar och publika framträdanden inte varit möjliga

På plats fanns även rektor Robert Staby från fjolårets mottagare av utmärkelsen, Kvarnbyskolan i Rinkeby, för att ta emot sitt diplom för fortsatt utveckling under läsåret 2021-21.

Akademichef Per-Henrik Holgersson tillsammans med Kvarnbyskolans rektor Robert Staby.

Akademichef Per-Henrik Holgersson tillsammans med Kvarnbyskolans rektor Robert Staby.

Om Libravoice

Projektet Libravoice startade 2019 med syfte att skapa likvärdiga möjligheter för barn och ungdomar att få tillgång till musik och andra kulturformer. Musiken är ett universellt språk i möten mellan människor. Projektet arbetar också med att skapa möjligheter för integration genom musik. Kvarnbyskolan i Rinkeby blev år 2020 första skola att certifieras i Libravoiceprojektet.

För att certifieras måste skolorna skapa en kulturplan med tid avsatt för konstnärliga upplevelser och processer. Skolorna måste också ha en legitimerad musiklärare som aktivt arbetar med projektet.

Libravoice möjliggörs av bidragsgivarna Stiftelsen Signatur och Karl Johan Persson.