Personaldag 17 augusti

Personaldagen, som genomfördes på Zoom, inleddes med att rektor Helena Wessman hälsade alla välkomna tillbaka efter sommaren. Agendan bestod av praktiskt inriktad information om vad som gäller för läsåret och hur vi ska ta oss an olika processer vid KMH under läsåret.

För dig som missade mötet finns möjlighet att titta i efterhand.
Personaldag 17 augusti 2021 (inspelning) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyanställda presenterades

Högskolan har rekryterat ett stort antal nya medarbetare sedan förra årets personaldag. Ett 30-tal nya anställda fick möjlighet att presentera sig och välkomnades till KMH av rektor och chefer.

Coronainformation

Folkhälsomyndigheten har förlängt restriktionerna vilket innebär att alla som har möjlighet ska jobba hemifrån fram till 30 september.

Årskurs 1 och 2 går in i ordinarie schema med undervisning på campus. Åk 3-5 kommer ha all teoretisk undervisning, föreläsningar och seminarier på distans under första läsperioden. Klingande moment kan planeras på campus om kvalitén kräver så. Förhoppningen är att återgå till ordinarie schema för samtliga studenter från och med läsperiod 2 (v. 41).

Vad gäller schemaläggningen så går vi nu tillbaka till normal rumskapacitet. Det innebär att alla måste vara mycket noga med att hålla avstånd. Handsprit kommer finnas i lokalerna, munskydd kommer finnas tillgängligt och plexiglasskärmar finns att låna vid behov.

Om du har frågor som är relaterade till restriktionerna, mejla corona@kmh.se.

Ytterligare information om Covid-19 restriktioner.

Kameror finns nu i vissa mötesrum

Mattias Alldahl informerade om att man under sommaren har satt upp större skärmar med kameror i vissa mötesrum. Det gör det möjligt att ha möten med både deltagare på plats i mötesrummet och deltagare på länk (så kallade hybridmöten). Information om vilka rum som har utrustningen kommer finnas i TimeEdit.

Online-träning med Christine

Varje måndag och onsdag kl.12.30-har vi möjlighet att vara med på online-träning. Mycket uppskattat bland de som deltar, häng på du också!

Länk till Zoom hittar du i kalendariet på Backstage

Ridhuset

Fastighetschef Johan Lindquist informerade om byggprocessen med Ridhuset som startat nu under sommaren. Det kommer att vara svårt att röra sig på stallplanen under byggnationen och det är därför rekommenderat att använda gången inomhus mellan hus 1 och hus 4. Ridhuset beräknas vara färdigställt i slutet av vårterminen 2022.

Högskolestyrelsen och UF-nämnden

Incca Rasmusson informerade om möjligheten att nominera sig själv eller någon annan som lärarrepresentant till högskolestyrelsen och Utbildnings- och forskningsnämnden.

Kompetensförsörjningsplan och arbetstidsavtal

Helena Wessman berättade om det arbete som nu påbörjas för att fram en kompentensförsörjningsplan som ska säkra att vi har rätt kompentens på rätt plats. Det kommer också att starta en process som gäller lönebildning och arbetstidsavtal för KMH:s lärare, en komplicerad fråga där Helena hoppas att många ska medverka och dela med sig av erfarenheter.

Ersättningsbelopp och forskning

En annan mer långsiktig process som Helena Wessman berättade om är arbetet med att höja ersättningsbeloppen för musikutbildning. Ersättningsbeloppet för teater är nästan dubbelt så högt som för musik. Styrelsen ska på kommande strategidagar diskutera hur man kan gå vidare med frågan.

Helena poängterade att det är viktigt att i alla sammanhang föra fram nyttan med musik och musikens viktiga roll i samhället, samt vikten av att lyfta fram och kommunicera den forskning som finns.

Johannes Landgren, prorektor, berättade att vi idag har fem spår inom forskning, men nu pågår arbete med att formellt fatta beslut om att lägga ihop dessa till ett område – musikforskning på konstnärlig och vetenskaplig grund. Målet att ansöka om examensrätt på forskarnivå kvarstår också. Hur vi går vidare med det arbetet ska diskuteras med styrelsen.

Rektor avslutade personaldagen med att uppmana var och en att formulera varför musik är viktigt för samhället. Vi måste hjälpas åt att argumentera för musikens viktiga roll och kasta oss ut i debatten och diskutera. Musik är som ren luft och rent vatten, man saknar den inte förrän den är borta, något som blivit tydligt under pandemin. Vi ska leva efter vår vision – musik för människan och framtiden!