Nu kan du söka KMA:s lokala stipendier

Studenter med valthorn och bastuba.

Kungl. Musikaliska Akademien har två stipendier som du som student på KMH kan söka. Ansökan för KMA:s lokala stipendier är nu öppen kan sökas av alla programstudenter på KMH.

KMA:s lokala stipendier

Kan sökas av: alla programstudenter på KMH

Stipendiebelopp: 7 500 - 20 000 kronor

Ansök senast: 18 oktober kl. 23.59

Ansök nu

Alla studenter som är registrerade på kurs inom utbildningsprogram på KMH kan söka KMA:s lokala stipendier. Detta gäller även för student som gör del av sin utbildning vid utländsk högskola genom utbytesprogram. Däremot har sökanden som studerar vid KMH genom utbyte från annan högskola inte rätt att söka stipendierna.

Du ska ha fullgjort dina åtaganden gentemot KMH. Detta innebär bland annat att du inte får vara avstängd från biblioteket och internservice. Ansökningar från de studenter som inte uppfyller detta krav sorteras bort. Institutionen och de studenter som sökt stipendium informeras om de ansökningar som sorterats bort.

Stipendierna ska

  • främja unga musikstuderandes utbildning.
  • beviljas till vidareutbildning, deltagande i kurser och utlandsstudier samt för inköp av instrument och noter.
  • möjliggöra högre musikstudier efter avslutad utbildning vid KMH. Därför ges de företrädesvis till studerande i sista årskursen.

Läs mer om bedömning och beslut samt takbelopp

KMA:s nationella stipendier 2022

Kan sökas av: studerande som påbörjat andra året på ett masterprogram

Stipendiebelopp: 30 000 - 90 000 kronor

Ansök senast: Maj 2022

Information och instruktion för ansökan till KMA:s nationella stipendier läggs ut på KMA:s webbplats i mars 2022, och sista ansökningsdag är i maj 2022. Alla frågor om dessa stipendier besvaras av KMA.

Läs mer om KMA:s nationella stipendier Länk till annan webbplats.