En student som dirigerar en orkester.

De tilldelas KMA:s lokala stipendier

Kungl. Musikaliska Akademien har presenterat årets stipendiater för deras lokala stipendier.

Ett 70-tal studenter från Kungl. Musikhögskolan har mottagit stipendium. Listan på vilka som fått stipendium finns nu publicerad på moodle Länk till annan webbplats.. Stort grattis till alla stipendiater!

Om KMA:s lokala stipendier

De lokala KMA:s stipendierna ges till studenter som på ett förtjänstfullt sätt genomför sina studier. Detta innebär att det ställs stora krav på studentens skicklighet samt hur studenten deltar i och medverkar i samtliga delar av utbildningen. Vid bedömningen ska stor vikt läggas vid hur ett eventuellt stipendium bidrar till studentens fortsatta utveckling. Studentens musikaliska nivå på huvudinstrument/huvudämnet väger tungt vid bedömningen. Vid bedömningen tas även hänsyn till om studenten tidigare fått stipendium genom KMH.

Stipendierna ska

  • främja unga musikstuderandes utbildning.
  • beviljas till vidareutbildning, deltagande i kurser och utlandsstudier samt för inköp av instrument och noter.
  • möjliggöra högre musikstudier efter avslutad utbildning vid KMH. Därför ges de företrädesvis till studerande i sista årskursen.