Personer som lyssnar på ett föredrag.

Resultat från medarbetarundersökningen

I februari i år genomfördes en medarbetarundersökning på KMH. I år hade även timavlönade möjlighet att besvara enkäten.

Svarsfrekvensen var 78% för månadsanställda och 32% för timavlönade. Resultatet har presenterats i olika fora och alla chefer på KMH har fått i uppdrag att gå igenom svaren för sin akademi eller avdelning och sammanställa handlingsplaner. Varje chef har också fått ta del av de fritextsvar som inkommit.

Du som är timavlönad kan kontakta din chef för mer information om uppföljningen av enkäten.

Nedan följer rektors reflektioner för totalen:

  • Arbetsbelastningen är generellt hög, men arbetssituationen upplevs som tillfredsställande.
  • Påståendet ”KMH är en arbetsplats fri från konflikter” får lågt medelvärde (2,96 av 5 möjliga), vilket vi behöver följa upp och arbeta vidare med i olika fora.
  • Medarbetarna känner ett starkt stöd och gott bemötande från sina kollegor.
  • Förtroendet för närmaste chef är högt och de flesta menar att de får det stöd de behöver.
  • Också förtroendet för KMH:s högsta ledning (rektor, prorektor och högskoledirektör) är högt.
  • Medarbetarna är generellt nöjda med KMH som arbetsgivare.

Medarbetarundersökning 2022 Pdf, 275 kB, öppnas i nytt fönster.