Fasad, Valhallavägen.

Delta i Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2022

Vetenskapsrådet bjuder in till symposium för att sätta ljus på hur den konstnärliga forskningens kan bidra till att forma levnadsvillkor och livsformer, i sampel med olika slags tekniker och gestaltningssätt. 

Frågor om miljö och klimat tar i allt högre grad plats i konstnärlig forskning, ofta genom tvärvetenskapliga samarbeten. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om den konstnärliga forskningens roll i samhällsomställningen.

När: 17–18 november 2022

Var: Luleå tekniska universitet

Arrangörer: Luleå Tekniska Universitet och Vetenskapsrådet

Abstracts: Fram till 15 maj 2022 kan du skicka in abstracts till presentationer på symposiet.

Läs mer om symposiet, när registreringen öppnar och hur du skickar in förslag på programpunkter på Vetenskapsrådets hemsida. Länk till annan webbplats.