Guldväggen vid foajén till Kungl. Musikhögskolan. Väggen pryds av namn på de som donerat pengar till vår verksamhet.

Nya donationer till KMH

Under mars månad har KMH fått två nya donationer från två olika givare, Rune Gyllander och Jan Schönborg samt Ulrik Franke.

Rune Gyllander och Jan Schönborg har donerat ytterligare medel för att stödja KMH:s examenshögtid. Rune och Jan har även tidigare givit KMH medel för denna akademiska högtid och det är väldigt glädjande att de återigen ger oss uppskattning och uppmuntran att fortsätta arbetet med att förgylla ceremonin kring studenternas mottagande av examensbevis.

Den andra donationen kommer från Ulrik Franke. Ulrik vill med sin donation hedra minnet av sin morfar Bengt Abrahamsson, som erhöll en musikdirektörsexamen vid Kungl. Musikhögskolan 1953. Bengt vigde sitt liv åt musikpedagogik och att entusiasmera nästa generation musikbegåvningar, med särskild inriktning på fiolundervisning. Bengt Abrahamsson blev 93 år.

Relaterad kontakt