Akademichef Anna Maria, Bo och Per-Henrik. Alla tre tittar in i kameran och ler.

Akademichefernas uppdrag förlängs

Anna Maria Koziomtzis, Bo Westmans och Per-Henrik Holgerssons uppdrag förlängs till och med 2026.

Rektor Helena Wessman har beslutat att förlänga uppdragen som akademichef för Anna Maria Koziomtzis, Bo Westman och Per-Henrik Holgersson. Förlängningen gäller för fyra år, fram till och med den 30 juni 2026.

Beslut i detta ärende har fattats av rektor Helena Wessman, i närvaro av prorektor Johannes Landgren samt högskoledirektör Peter Liljenstolpe, efter föredragning av personalchef Gabriella Civalero.