Högskoledirektör Peter Liljenstolpe slutar vid KMH

Högskoledirektör Peter Liljenstolpe

Den 31 oktober kommer högskoledirektör Peter Liljenstolpe att avsluta sin anställning på KMH och i stället tillträda som campuschef för Mälardalens universitet. Peter Liljenstolpe har arbetat på KMH sedan 2011.

– Det har varit elva fantastiskt fina år med många svåra frågor som vi tillsammans hanterat på ett oerhört förtjänstfullt sätt. Jag är stolt över vad vi åstadkommit under dessa år och jag är glad för alla fantastiska människor jag fått lära känna, säger Peter Liljenstolpe.

Rekrytering av ny högskoledirektör har inletts och en rekryteringsgrupp är utsedd. Nina Cajhamre, ställföreträdande högskoledirektör, tillika planeringschef vid avdelningen för ledningsstöd och ekonomi, kommer att vara tillförordnad högskoledirektör fram till dess att en ny högskoledirektör tillträtt.