Inköpsstopp på noter och tidskriftsprenumerationer

Biblioteksbyggnaden och en del av Hus 4.

För att finansiera en säker lagringsplats av KMH:s forskningsdata behöver biblioteket minska övriga utgifter. Därför kommer nuvarande prenumerationer av de tryckta tidskrifterna att avslutas och inköpsstopp kommer att genomföras på noter.

KMH måste ha en säker arbets- och lagringsyta där vår forskningsdata kan lagras. Från och med september 2022 använder vi en lösning via leverantören SUNET som är skapad för mindre lärosäten. För att kunna finansiera detta behöver biblioteket skära ner övriga kostnader, därför avslutas nuvarande prenumerationer av tryckta tidskrifter och ett inköpsstopp på noter införs.