kmh.se är en av de mest inkluderande webbplatserna 2022

I Inkluderingsbarometern har 1785 webbplatser i offentlig service testats för att se om de möter de nya lagkraven. KMH tillhör en av de få aktörer som klarar testet.

Årets rapport visar att endast 130 av 1785 webbplatser klarade av de utvalda testerna. 92,72% av webbplatserna innehöll fel och totalt underkändes 1 655 webbplatser. KMH klarade testet utan anmärkningar.

– De senaste åren har det kommit allt fler lagkrav för att göra internet säkrare, mer inkluderande och lätt att använda. Vi på KMH har jobbat mycket med att öka tillgängligheten på kmh.se och möta lagkraven och det har glädjande nog gett resultat! säger Jenny Nordlöf, webbstrateg på samverkansavdelningen.

– Nu jobbar vi vidare med att förbättra vår webbplats, bland annat genom en uppdaterad design samt förbättrad informationen om utbildningar, antagningsprocess och provbeskrivningar. Vi fokuserar också på att presentera våra lärare på ett tydligare och mer personligt sätt, fortsätter Jenny Nordlöf.

Inkluderingsbarometern genomfördes av Funka, experter och marknadsledande inom tillgänglighet. I testet undersöktes webbplatserna utifrån 10 utvalda lagkrav. Läs mer om årets Inkluderingsbarometer. Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt