Ny avdelning på förvaltningen

Foajén, Valhallavägen. 

Från och med den 1 januari 2023 så kommer utbildnings- och forskningsavdelningen och studieadministrativa avdelningen att gå samman och bilda den nya avdelningen; avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd.

Omorganiseringen görs för att underlätta och skapa ett närmare samarbete mellan utbildnings- och forskningshandläggarna. Den nya avdelningen kommer att ansvara för att skapa systematik och helhetssyn inom det utbildnings- och studieadministrativa området såväl vid högskoleförvaltningen som vid akademierna.

Chef för den nya avdelningen kommer Thomas Berggren att vara.

Funktioner som kommer att ingå i den nya avdelningen:

 • Chef för Avdelningen för utbildnings- och forskningsstöd
 • Antagningshandläggare
 • Koordinator med ansvar för bland annat lokalbokning
 • Utbildningshandläggare med ansvar för examensfrågor
 • Internationell koordinator
 • Studie- och karriärvägledare
 • Utbildningshandläggare med ansvar för studiedokumentation
 • Utbildningshandläggare med ansvar för bland annat pedagogiskt stöd
 • Utbildnings- och forskningshandläggare med ansvar för bland annat kvalitetssäkring och utbildnings- och kursplaner
 • Utbildningshandläggare med ansvar för bland annat Utbildnings- och forskningsnämndens administrativa stöd
 • Utbildnings- och forskningshandläggare
 • Utbildnings- och forskningshandläggare
 • Koordinator för samverkan och innovation

Relaterad kontakt