Nu finns datum för 2023 års utlysningar hos VR!

Nu är datum klara för Vetenskapsrådets utlysningar nästa år.

Nyheter:

Bidrag till forskares kommunikation inom konstnärlig forskning

Bidraget ska ge forskare som har eller nyligen haft forskningsbidrag från Vetenskapsrådet möjlighet att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsaktiviteter som innebär dialog eller samskapande med identifierade grupper utanför akademin. Ett liknande stöd till forskningskommunikation utlystes 2022, men då inom forskning om migration och integration.

Exploratory workshops inom konstnärlig forskning

Bidraget syftar till att stödja utforskandet av möjliga innovativa forskningsområden och nyskapande forskningsidéer inom konstnärlig forskning. Det går att söka medel för att genomföra workshops där nya forskningsfrågor, metoder, analyser, perspektiv, datamaterial med mera prövas.

Alla detaljer kring villkoren i utlysningarna är inte klara än. Fullständiga anvisningar kommer finnas i de utlysningstexter som publiceras när respektive utlysning öppnar.

Projektbidrag inom konstnärlig forskning. Öppen: 1 februari – 7 mars 2022

Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid.

Internationell postdok inom konstnärlig forskning. Öppen 1 februari – 7 mars 2023

Syftet med bidraget är att ge nydisputerade forskare med doktorsexamen från svenskt universitet möjlighet att utöka sitt nätverk och sin kompetens genom att arbeta utomlands under trygga anställningsformer. Bidraget ska också premiera den svenska forskningens kvalitet och förnyelse.

För mer information se: www.vr.se Länk till annan webbplats.

Relaterad kontakt