Internationellt projekt om studenters psykiska hälsa

Händer i olika färger som tillsammans bildar ett hjärta.

Att förhindra och motverka psykisk ohälsa bland studenter är det långsiktiga målet med ett globalt forskningsprojekt. I Sverige leds det av Uppsala universitet i samarbete med 15 andra svenska lärosäten. Nu har en en enkät skickats ut till alla studenter som läser termin 1 på utbildningsprogram på grundnivå.

Syftet med enkätstudien är att identifiera studenter med psykisk ohälsa och erbjuda dem deltagande i en studie om digitala insatser för depression och ångest, terminen efter att de svarat. Alla som svarar på enkäten får också hänvisning till hjälpresurser i samhället och via studenthälsan på lärosätet.

– Genom årliga studier och uppföljningar i samtliga deltagande länder hoppas vi få fram och kunna sprida evidensbaserade metoder och digitalt baserade insatser som kan bidra till förbättrad psykisk hälsa hos våra studenter. Studenternas hälsa, såväl fysiskt som mentalt, är naturligtvis extra viktig att få kunskap om. Det är något som ingår i och som vi kan bidra med kunskap om genom vårt arbete inom projektet, säger Anne H. Berman, professor vid institutionen för psykologi vid Uppsala universitet.

Viktigt att många svarar på enkäten

Enkäten innehåller frågor om den fysiska och psykiska hälsan. Är du en av dem som får mejlet så är dina svar väldigt värdefulla, oavsett hur du mår när du får enkäten, för att vi ska kunna ta fram stödformer som verkligen hjälper för den som behöver det.

 

Internationellt projekt med Harvard som bas

Det internationella projektet startade redan 2012 under titeln World Health Organization (WHO): World Mental Health International College Student Initiative (WMH-ICS) Länk till annan webbplats. och leds av Ronald Kessler, välmeriterad professor i sjukvårdspolitik vid Harvard University, USA.

Projektet genomförs för närvarande i 20 länder och utgår ifrån det större WMH-projektet som kartlägger psykisk ohälsa bland vuxna i hela världen.

Sverige anslöt 2019 och utöver KMH deltar 15 andra lärosäten i bland annat Göteborg, Stockholm, Luleå, Malmö, Umeå och Uppsala. På varje lärosäte genomförs projektet i nära samarbete med studenthälsa, studentkårer och universitetsledning.