Lön, semester och ekonomi inför årsskiftet

Färgglada paljetter

December närmar sig. Du som timrapporterar, hanterar fakturor eller vill ha kostnadsersättning har några viktiga datum att hålla koll på. Både personalavdelningen och ekonomienheten är bemannade under mellandagarna för dig som behöver hjälp.

Löneunderlag

Blanketter för tillfälligt/intermittent anställda och tidrapporter för anställd timavlönad lärare/amanuens och övrigt lönematerial med godkännande och attest av akademichef/avdelningschef lämnas till personalavdelningen senast måndagen den 5 december för att komma med på decemberlönen.

Semesteransökan

Fredag 9 december är sista dag för digital rapportering och semesteransökan i Primula för december 2022.

Reseräkning

Registrera din reseräkning för år 2022 och dina kvitton senast måndagen den 5 december om du vill ha ersättningen utbetald med din lön i december 2022.

Originalkvitton lämnar du i personalavdelningens postfack, även i de fall där de finns inskannade i Primula.

Mer om lön, rapportering och datum

Om du har frågor, kontakta personalavdelningen@kmh.se

Leverantörsfakturor

Fakturor som kommit in via Agresso måndagen den 9 januari måste granskas och slutattesteras senast onsdagen den 11 januari.

Fakturor över 24 150 kronor (exkl moms) som avser 2022 och som är KMH tillhanda under januari behöver också attesteras skyndsamt.

Kostnadsersättningar

För att få kostnadsersättningar utbetalda innan årsskiftet behöver underlag lämnas till ekonomienheten senast måndagen den 19 december.

OBS! Lämna fylld och attesterad blankett i Ekononomienhetens postfack tillsammans med originalkvitton.

Faktureringsunderlag

Faktureringsunderlag avseende 2022 behöver lämnas till ekonomienheten senast måndagen den 12 december.

Om du har frågor kring fakturor och faktureringsunderlag, kontakt ekonomi@kmh.se