Nytt kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Bild tagen från luften på KMH

Nu finns nya riktlinjer för kvalitetssäkring på KMH. De nya rutinerna ska hjälpa till att säkerställa att våra utbildningar håller hög kvalitet och uppfyller alla krav som ställs externt och internt på våra utbildningar. Kvalitetssystemet ska också bidra till utveckling i kvalitetsarbetet och se till att verksamheten utvecklas i riktning mot KMH:s vision och strategiska mål.

De nya riktlinjerna för kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå är omfattande och innehåller bland annat information och riktlinjer kring

  • organisation och ansvar
  • KMH:s arbete i relation till Standarder och riktlinjer för kvalitetssäkring inom det europeiska området för högre utbildning (ESG)
  • KMH:s arbete i relation till särskilda lagstyrda områden.

Mer om KMH:s kvalitetssystem kommer att presenteras under Kvalitetsdagen den 19 januari. Både studenter och anställda är välkomna.

Läs hela riktlinjen Kvalitetssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Pdf, 236.8 kB.