KMH Jazz Orchestra

Nu är årsredovisningen klar!

Nu är 2022 års årsredovisning här. Läs om årets som gått och ta del av statistik kring antal studenter, anställda, antagning och mycket annat.

Året som gick

2022 präglades KMH liksom samhället i övrigt av världsläget. Inledningsvis ledde de strikta pandemirestriktionerna till en begränsning för verksamheten. När restriktionerna släppte och det mesta kunde återgå till det normala bröt kriget ut i Ukraina vilket föranledde ett omfattande arbete med kontinuitetsplanering och förstärkt säkerhetsarbete för KMH. Detta har resulterat i nya riktlinjer för säkerhetsledning och för informationssäkerhet.

Inflationen och de höjda elpriserna har också inneburit utmaningar för högskolan i ett redan tufft ekonomiskt läge och under året har verksamheten fått anpassas för att göra besparingar. Bland annat har planerna och investeringarna för Ridhuset, som färdigställdes under sommaren, fått läggas på is.

KMH har under året haft ett stort fokus på kvalitetssäkringsarbetet och återrapporteringen till Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Detta har resulterat i en revidering av kvalitetssystemet vilket bland annat inneburit förnyade rollbeskrivningar vid akademierna.

Årsredovisning 2022 Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Korta fakta om KMH