Kortlek med texten #hurärdethososs, jämställdhet, mångfald, inkluderande och arbetsplats

Kortlek med frågor kring jämställdhet och mångfald

Har du brist på samtalsämnen vid lunchen? Prova kortleken #hurärdethososs. Kortleken kan användas som ett enkelt och konkret verktyg för att starta en dialog och utveckling kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Under året kommer kortleken användas på bland annat avdelningsmöten.

I kortleken #hurärdethososs finns 25 diskussionskort med frågor kring jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Till exempel kan ni diskutera om ökad jämställdhet och mångfald även ökar lönsamheten hos företag, om en kan skämta om vad som helst på jobbet eller om en machokultur ökar risken för tillbud och olyckor på arbetsplatsen.

Frågorna är baserade på forskning och erfarenheter av praktiskt arbete med jämställdhet och mångfald, och har tagits fram som ett konkret verktyg för medarbetare, chefer, HR och fackliga att starta en dialog kring detta på arbetsplatsen.

Jämställdhet och likabehandling är ett prioriterat område för KMH. Under året planeras bland annat utbildningsinsatser för att höja kunskap och medvetenhet om jämställdhet och likabehandling. I KMH:s inriktning för jämställdhetsintegrering 2023-2025 kan du läsa mer om våra fokusområden och mål, där kan du också ta del av exempel på åtgärder.

Relaterad kontakt