Kungl. Musikhögskolans exteriör från Valhallavägen.

Ett nytt forskningsprojekt har beviljats bidrag

Forskningsprojektet ”Artistic co-creation methods for innovation and sustainability” har beviljats bidrag från KK-stiftelsen.

Bidraget på fem miljoner ger möjlighet att skapa ett nätverk inom ett viktigt forskningsområde. Projektet kombinerar konstnärlig och vetenskaplig forskning och genomförs av en tvärdisciplinär forskargrupp tillsammans med näringslivspartners som Scania och Postnord, och involverar även samarbeten med konstnärer. Det bygger vidare på resultaten från konstnärliga forskningsprojektet "Musik i oordning” (2016-2019), som leddes av Klas Nevrin.

Projektet startar i höst och pågår till vintern 2026. Klas Nevrin, Thomas Arctaedius och Emilie Lidgard kommer initialt att arbeta med det på KMH men fler forskare kommer att tas in.

Jag ser fram mot att vara med och utveckla en unik tvärdisciplinär forskningsmiljö med stark grund i konstnärlig forskning, tillsammans med fantastiska partners, säger Klas Nevrin, lektor i improvisation på institutionen för jazz. Projektet känns också värdefullt i ljuset av de många utmaningar vi står inför idag, där konstnärliga erfarenheter är viktiga för hållbarhetstänk och social förändring.

Det är glädjande att vi har fått finansiering till ett intressant område. Vi kommer att utforska tvärdisciplinära metoder att arbeta med innovation och design genom ett förhållningssätt som bygger på spetsforskning inom konstnärlig forskning, säger Thomas Arctaedius, Professor adjungerad entreprenörskap på institutionen för klassisk musik. Projektet öppnar för nya viktiga möjligheter genom att konstnärer och industridesigner tillsammans utforskar hur konstnärliga metoder för samskapande kan tillämpas i sammanhang utanför konstvärlden.

Det är verkligen positivt för KMH att vi fått medel för ett så viktigt och framåtblickande forskningsprojekt, säger Johannes Landgren, tf. rektor.

Relaterad kontakt