Löneunderlag för juni och juli

Inför sommaren finns det två viktiga datum att hålla koll på: 3 juni och 20 juni.

3 juni för junilönen

Senast måndagen den 3 juni behöver du lämna underlag för lön till personalavdelningen för att det ska komma med på din lön för juni. Underlagen kan till exempel vara tidrapporter eller kvitton för reseräkningar, och de ska vara attesterade av din akademichef/avdelningschef.

20 juni för julilönen

Senast torsdagen den 20 juni behöver du lämna underlag för lön till personalavdelningen för att det ska komma med på din lön för juni. Underlagen kan till exempel vara tidrapporter eller kvitton för reseräkningar, och de ska vara attesterade av din akademichef/avdelningschef.

Så hanterar du reseräkningar

Registrera din reseräkning i god tid i Primula senast måndagen den 3 juni respektive torsdag den 20 juni om du vill ha ersättningen utbetald med din lön i juni respektive juli.

Originalkvitton ska du lägga i personalavdelningens postfack. Det gäller även om kvittona är inskannade i Primula.

Behöver du hjälp under sommaren?

Personalavdelningen kommer att vara bemannad under sommaren. Mejla till personalavdelningen@kmh.se om du behöver hjälp.

Relaterad kontakt