Kungliga Musikhögskolans huvudentré på Valhallavägen

Dags för val av representanter till högskolestyrelsen och UF-nämnden

Snart börjar en ny mandatperiod och du som är lärare på KMH kan vara med och välja representanter till både högskolestyrelsen och UF-nämnden.

Den nya mandatperioden börjar den 1 januari 2025 och pågår under tre år.

Vem får rösta?

Lärare som är anställda med månadslön på 15 procent eller mer får rösta i valet av representanter till högskolestyrelsen samt UF-nämnden.

Vem kan väljas?

Valbara till högskolestyrelsen är de lärare som är anställda med månadslön på 15 procent eller mer.

Valbara till UF-nämnden är lärare som är anställda lektorer eller professorer med månadslön på 15 procent eller mer.

Hur går valet till?

Valet hålls digitalt. Under vecka 20 kommer valkansliet att skicka mejl till alla röstberättigade lärare med mer information om hur valet går till. Sista dag att rösta är 12 juni.

Anmäla eget intresse

Om du själv är intresserad av att stå på valsedeln till någon av platserna kan du skicka ett mejl till någon i valberedningen:

Akademi 1, Juhani Hemmilä: juhani.hemmila@kmh.se

Akademi 2, Bo Rosenkull: bo.rosenkull@kmh.se

Akademi 3, Karin Hjertzell: karin.hjertzell@kmh.se


Relaterad kontakt