Entrén och fasaden till Kungl. Musikskolans campus vid Valhallavägen

Sök interna forsknings- och utvecklingsmedel

Nu finns möjligheten för anställda lärare att söka ersättning för mindre utvecklingsprojekt eller open access-publicering.

För 2024 finns 400 000 kronor avsatta för anställda lärare att söka i syfte att stärka KMH:s forskningsmiljö och samlade kompetens. Du kanske vill utveckla en ansökan om externfinansiering för ett forskningsprojekt? Eller utveckla undervisningsmaterial? Du kan få ersättning för arbetstid.

Läs mer och ansök om forsknings- och utvecklingsmedel

Relaterad kontakt