Bild på ett rosa moln med olika NPF beteckningar över

Vad är NPF?

NPF är förkortning för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Under kvalitetsdagen 4 juni kommer att pass att handla om NPF efter önskemål från lärare och studenter

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) är diagnoser som ADHD, autism och Tourettes syndrom, innebär att hjärnan fungerar annorlunda – vilket leder till olika kognitiva svårigheter. Dessa tillstånd kan göra det svårt att koncentrera sig, förstå sociala situationer och följa instruktioner.

Ungefär 10-15 % av alla barn i Sverige har någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. De olika diagnoserna är närbesläktade och det är vanligt att samma person har flera diagnoser. Vi kan alla glömma bort en tid att passa och ha svårt att koncentrera oss någon gång ibland. Det är först när svårigheterna är så stora att de kraftigt påverkar individens utveckling och möjligheter att fungera i samhället som det handlar om en funktionsnedsättning.

Personer med NPF har ofta svårigheter med:

  • Reglering av uppmärksamhet
  • Inlärning och minne
  • Att uttrycka sig i tal och skrift
  • Motoriken
  • Impulskontroll och aktivitetsnivå
  • Samspelet med andra människor

Att ha kunskaper om NPF hjälper varje student att lyckas och må bra och skapar en mer inkluderande miljö.

Relaterad kontakt