Violaklass med Steven Svensson. Foto: Mira Åkerman

Enklare att söka bland fristående kurser

KMH erbjuder många fristående kurser, men en analys av vår webbplats har visat att det är svårt för besökarna att hitta rätt. Därför har Samverkansavdelningen lanserat en ny funktion där användaren enkelt kan söka fram relevanta och aktuella kurser.

Presentationen av våra fristående kurser följer nu samma modell som finns på de flesta andra svenska högskolors webbplatser.

Välj vilka kurser du vill visa

På sidan “Fristående kurser” finns den nya sök- och filtreringsmodulen. Med den kan du välja att filtrera listan med kurser på:

  • inriktning
  • nivå
  • studietakt
  • plats
  • språk
  • öppen för anmälan.

Du kan också skriva sökord i fritextfältet; då visas direkt alla kurssidor som innehåller ordet du skrivit.

Om du inte gör något val alls i filtreringsmodulen, listas alla kurssidor under modulen.

Filtreringsmodul med fritextfält och flera olika val.

Sök- och filtreringsmodulen ger dig flera olika val.

Vilket språk hålls kursen på?

Samverkansavdelningen har tagit hjälp av Avdelningen för utvecklings- och forskningsstöd, för att ange vilka kurser som ges på engelska.
Kontakta samverkan@kmh.se om din kurs hålls på engelska men inte visas i listningen för engelska kurser.

Funktionen finns just nu enbart på svenska

Hittills finns den nya lösningen bara på den svenska sidan, men Samverkansavdelningen tittar på hur den också ska kunna användas på den engelska sidan.

Testa den nya funktionen

Testa den nya funktionen för fristående kurser Länk till annan webbplats.

Om du har frågor om den nya funktionen, kontakta gärna samverkan@kmh.se.

Relaterad kontakt