Glashuset. Foto: Per Kristiansen

Strategiskt fokus för 2025 och 2026

Arbetet med översynen av KMH:s strategi går vidare enligt plan. Caroline Pierrou har lett processen under våren och genomfört drygt 30 utforskande intervjuer och fördjupande möten. Utöver det har hon också genomfört ett antal workshops.

Det har varit ett jätteintressant och stimulerande uppdrag. Väldigt många kloka tankar och inspel har kommit fram under resans gång, säger Caroline Pierrou.

Arbetet har resulterat i att nedanstående fokusområden för perioden 2021–2026 identifierats:

  • En förstärkt framtidsorientering med ett utvecklat unikt utbildningsutbud.
  • Vägen till examensrätt på forskarnivå.
  • En handlingskraftig myndighet i balans konstnärligt, akademiskt och ekonomiskt.

De flesta känner säkert igen innehållet i punkterna. Det är meningen, fortsätter Caroline Pierrou. De här fokusområdena faller inom ramen för KMH:s befintliga strategi som vi aktivt arbetat med sedan 2021.

Nu blir fokusområdena mer styrande. Det behövs för att vi ska hinna genomföra nödvändiga aktiviteter med avsedd effekt inom återstående strategiperiod.

Nästa steg sker redan i höst. I verksamhetsplaneringen inför 2025 ska vi konkretisera områdena genom att specificera vad som behöver göras för att förverkliga dem, berättar Caroline Pierrou. Verksamhetsplaneringen blir därmed KMH:s handlingsplan.

Arbetet med att konkretisera områdena drar igång i respektive akademi och avdelning i augusti. Beslutet om att anta de strategiska fokusområdena som styrande väntas behandlas av högskolestyrelsen i september 2024.

Relaterad kontakt