Fem utbildningar prioriteras i kommunikationsinsatser under läsåret 2025–2026

Rektor har beslutat att fem utbildningar ska prioriteras vid kommunikationsinsatser under läsåret 2025–2026.

KMH har ett stort och högkvalitativt utbildningsutbud. Ingångarna till våra program och kurser är många. För att göra riktade och effektiva kommunikations- och rekryteringsinsatser är det nödvändigt att besluta vilka av KMH:s utbildningar som ska prioriteras.

Under våren genomförde ledningsrådet en workshop för att prioriterat utbildningsutbudet utifrån två faktorer – vilka av våra utbildningar som är unika för KMH samt vilka utbildningar som har ett behov av större söktryck.

Fem prioriterade utbildningar

På grundnivå och i prioritetsordning:

  1. Ämneslärarprogrammet i musik (en inriktning)
  2. Kandidatprogrammet i musikterapi
  3. Kandidatprogrammet i utomskandinavisk folkmusik/utomeuropeisk konstmusik

På avancerad nivå och i prioritetsordning:

  1. CoPeCo
  2. Masterprogrammet i folk- och konstmusik från andra kulturer

Rektor har även gett Samverkansavdelningen i uppdrag att avgöra och besluta vilka insatser och kommunikationsvägar som ska användas vid studentrekrytering.

Relaterad kontakt