Balkonger på KMH Campus

Beslutat: nya ledamöter till högskolestyrelsen och UF-nämnden

Vi har ett valresultat! Lärare på KMH (med månadslön på minst 15 procent) har fått rösta i valet av representanter till högskolestyrelsen samt utbildnings- och forskningsnämnden.

Rektor har beslutat att fastställa valresultatet avseende lärarrepresentanter till högskolestyrelsen respektive ledamöter till utbildnings- och forskningsnämnden (UF-nämnden) för mandatperioden 2025-01-01 – 2027-12-31 enligt följande:

Högskolestyrelsen

Till lärarrepresentanter i högskolestyrelsen utses Anna Backman Bister, Erik Lanninger Leif Ottosson. Mandatperioden för Backman Bister påbörjas 2024-09-01.

UF-nämnden

Till ledamöter i UF-nämnden utses Erkki Huovinen, Maija Lehtonen, Susanna Leijonhufvud, Olof Misgeld, Per Mårtensson och Johan Ramström. I enlighet med valberedningens förslag utses Huovinen till ordförande och Mårtensson till vice ordförande.

Läs hela beslutet Pdf, 105 kB.

Relaterad kontakt