Stort glashus

Nytt avtal gällande ersättning för timavlönade lärare

Från och med den 15 juli gäller nya timlöner för dig som är timanställd. Samtidigt kommer det att bli lättare att timrapportera i lönesystemet Primula. När du anger antal timmar och undervisningsform så räknar systemet ut din ersättning.

Grundlönen gäller för lektionstid, administrativ tid, mötestid och handledning. Det finns olika ersättningsnivåer och grundlönen anges inklusive 12% semesterersättning.

Ersättningsnivåer för grundlön

  • adjunkt: 289 kr
  • lektor: 340 kr
  • professor: 395 kr.

I vissa fall ska du även få betalt för tid som ligger i anslutning till lektionen, så kallad undervisningskoefficient. Det gäller en-till-en-undervisning samt gruppundervisning. I lönesystemet Primula behöver du bara ange vilken typ av undervisning du haft, så räknar systemet själv ut din ersättning.

Du ser alla olika ersättningsnivåer samt hur mycket ersättning du får för olika typer av arbetsuppgifter direkt i avtalet.

Avtal ersättning för timavlönade lärare Pdf, 200.2 kB.

Redovisa med blankett

I första hand ska du rapportera in din arbetstid via Primula, kan du inte det så går det fortfarande att rapportera in via blankett. Inom kort kommer det att finnas en ny blankett anpassad för det nya avtalet, till dess kan du använda den gamla blanketten.

Blankett för tidrapport och underlag för lön- och timavlönad lärare Länk till annan webbplats.

Frågor

Om du behöver hjälp med att tidrapporter eller har frågor kan du vända dig till personalavdelningen@kmh.se