Foto: Melina Hägglund

Nya ramtider för konserter och fler möjligheter att hyra Kungasalen

Från och med i höst kommer konserter i första hand att schemaläggas under dagtid på vardagar. KMH kommer också skapa fler möjligheter för externa organisationer att hyra Kungasalen. Beslutet är en del av arbetet med att säkerställa långsiktig bra ekonomi för KMH.

Konserter vid lunch, eftermiddag och tidig kväll

Från och med i höst kommer konserter i första hand att läggas under vardagar runt klockan

  • 12.30
  • 15.00
  • 17.00.

Examenskonserter, gemensamma konserter och festivaler kan vid behov läggas på andra tider.

Uthyrningar av Kungasalen

Från och med i höst kommer det att finnas fler möjligheter för externa organisationer att hyra Kungasalen, det har rektor beslutat. Högskoledirektören har också fått i uppdrag att

  • förbereda för en mer omfattande uthyrning under 2025
  • undersöka vilka förutsättningar som finns för att använda Svarta lådan för mindre konserter.

Steg till en långsiktig ekonomi

Det är viktigt att KMH bibehåller kvalitén i utbildningarna och samtidigt håller en långsiktig hållbar budget. Ändrade ramtider för konserter och uthyrning av lokaler är en del av det arbetet. I arbetet ingår också att se över organisationen för konsertplanering till 2025.

Relaterad kontakt