Tillbaka till sökning

Henrik Frisk

Prorektor, Professor musik på Inst. för Komposition, dirigering & musikteori

Om mig

Jag är professor i musik med inriktning mot digital ljudkonst på institutionen för komposition, dirigering och musikteori på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm och aktiv nationellt och internationellt som saxofonist, tonsättare, forskare, lärare och föreläsare. Jag arbetar främst med, och undervisar framförallt i, elektroakustisk komposition, men även improvisation och ljudkonst är viktiga ämnen för mig. För närvarande är jag ämnesföreträdare och programansvarig för programmen i elektroakustisk komposition och företräder en forskningsgrupp i konstnärlig forskning i musik i samarbete med KTH, med fem doktorander och en postdok.

Som musiker och kompositör har jag varit verksam i Europa, Nord- och Latinamerika och Asien och har spelat in skivor för svenska, danska, italienska, amerikanska och kanadensiska skivbolag. I många år har jag haft ett samarbete med vietnamesiska musiker och turnerat med gruppen The Six Tones som utforskar samtida musikaliska praktiker från ett postkolonialt perspektiv. Sedan 2021 arbetar jag med att utveckla ett nytt konstnärligt masterprogram i musik med ett tvärvetenskapligt perspektiv mot ett vidgat musikaliskt fält.

Sedan avhandlingen 2008 i konstnärlig forskning i musik med titeln "Improvisation, Computers, and Interaction: Rethinking Human-Computer Interaction Through Music" har forskning i musik och konstnärlig praktik stått i centrum för mig och jag har varit inblandad i detta forskningsområdes utveckling såväl i Europa och Nordamerika. Min forskning kretsar kring frågor som rör rumslighet, deltagande och samarbete samt elektroniska instrument. Etiska frågor i konstnärlig praktik samt konsten som en metod för att lösa svåra problem är något som intresserar mig i min hybridpraktik som innefattar mitt konstnärliga och pedagogiska arbete samt min forskning.

Jag har publicerat många artiklar på svenska, engelska och franska och har skrivit och medverkat i flera böcker. Jag har även utvecklat ett samarbete med musikhögskolan i Piteå i vilket doktoranderna i musik från båda institutionerna möts regelbundet och diskuterar sina arbeten. Jag har handlett doktorander på Musikhögskolan i Malmö, på KTH samt på flera musikhögskolor i Norge. 2022 var jag gästlärare och gästforskare på CCRMA vid Stanford University i Kalifornien.